“Liefdevolle vriendelijkheid” is een term die in veel meditaties voorkomt. Het is een vertaling van het woord Metta, een sanskriet woord voor een van de vier staten van zijn van de Buddhas.

Maar die vertaling is natuurlijk gevoelig voor associatie en interpretatie.
“Vriendelijkheid” is niet krachtig genoeg; “liefdevolle vriendelijkheid” klinkt wel erg zacht en doet veel van ons denken in de richting van romantische liefde; “broederschap/zusterschap” zou kunnen maar roept associaties op met of familiebanden of kloosterlingen..